خلع ید

سلام. در دادگاه دعوی خلع ید اقامه کرده ام . سند مالکیت به نام مورث اینجانب می باشد که فوت شده است . در جلسه رسیدگی خوانده قولنامه از مورث اینجانب ارایه کرده است ( البته جعلی می باشد ) سیوالی که از خدمتتون داشتم این است که جدا از اینکه قولنامه جعلی می باشد یا خیر آیا صرف اینکه سند مالکیت به نام مورث اینجانب است دادگاه می تواند حکم به خلع ید بدهد؟؟؟ سپاس از لطفتون

03 اردیبهشت 1399 66

با سلام
با فوت پدر ، مالکیت ماترک به صورت قهری به تمام ورثه منتقل میشود ، برای اثبات مالکیت خود فقط کافی است گواهی حصر وراثت را به دادگاه ارائه دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی