خلع ید

سلام. در دادگاه دعوی خلع ید اقامه کرده ام . سند مالکیت به نام مورث اینجانب می باشد که فوت شده است . در جلسه رسیدگی خوانده قولنامه از مورث اینجانب ارایه کرده است ( البته جعلی می باشد ) سیوالی که از خدمتتون داشتم این است که جدا از اینکه قولنامه جعلی می باشد یا خیر آیا صرف اینکه سند مالکیت به نام مورث اینجانب است دادگاه می تواند حکم به خلع ید بدهد؟؟؟ سپاس از لطفتون

03 اردیبهشت 1399 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی