نفقه

نحوه مطالب فقه به چه شکل است ...............,,,,,,,,,,........

03 اردیبهشت 1399 51

با سلام
دادخواست مطالبه نفقه در دفتر خدمات قضایی ثبت کنید ، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد ، صدور رای به نفع شما بستگی به شرایط زندگی شما دارد به عنوان مثال زوج منزل مشترک را ترک کرده یا اصلا منزل مشترکی وجود ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی