ادامه سیوال قبل ( خلع ید )

سلام. ببخشید من فکر می کنم سیوال خود را درست مطرح نکردم . سیوال بنده این است که سند به نام مورث اینجانب است و خوانده بر طبق قولنامه ادعا می کند که زمین را خریداری کرده است . بنده هم ابراز تردید نسبت به قولنامه کرده ام ولیکن قاضی دستور کارشناسی قولنامه را نداده است . آیا صرف اینکه سند مالکیت به نام مورث بنده است وجعل بودن قولنامه طرف مقابل اثبات نشده است . قاضی رای به خلع ید می دهد ؟؟؟

03 اردیبهشت 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی