بیع نامه

سلامو خسته نباشید تفاوت بیع نامه و قولنامه در چیست ؟

04 اردیبهشت 1399 58

سلام قولنامه به پیش قرارداد قبل از انجام معامله و قول و قراری که بین طرفین به صورت کتبی نوشته می شود
اما مبایعه نامه به قرارداد اصلی فروش مال بین طرفین گفته می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی