دادگاه

برای چکی که مبلغش ۳۰ میلیون است باید به چه دادگاهی مراجعه کرد که صالح باشد ؟

04 اردیبهشت 1399 73

سلام طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک دادگاه محل صدور چک است یا دادگاه محل استقرار شعبه بانک محال علیه یا دادگاه محل اقامت خوانده صالح می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی