جهیزیه ندادن

سلام اگه پدرى دخترش رو شوهر بده و زير بار جهيزيه نرود دختر ميتونه طلب ارث كنه كه بتونه جهيزيش رو فراهم كنه

05 اسفند 1398 119

سلام و درود
خیر ارث بری برای بعد از فوت است و ارتباط به موضوع شما ندارد ضمناً مطابق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی به همین جهت زوج موظف می باشد به تهیه اثاثیه منزل مشترک و زوجه الزامی برای تهیه جهیزیه ندارد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی