;
چگونه درخواست تخلیه ملک مورد اجاره را نمایم؟

سلام وقت بخیر. میشه بفرمایین دستور تخلیه چه موقع صادر میشود؟

08 اسفند 1398 46

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی