تامین خواسته

سلام وقتتون بخیر تامین خواسته برای خواهان است یا خوانده ؟ سلام تامین خواسته برای حفظ حقوق خواهان است که خواهان قبل از صدور رای قطعی عین خواسته ی خود یا معادل ان را از اموال خوانده تا پایان دادرسی توقیف میکند

04 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی