فوت شوهر

سلام ایا اگر شوهر فوت کند زن می توان‌د مهریه خود را بگیرد ؟

04 اردیبهشت 1399 75

سلام بعد از فوت شوهر زن می تواند مهریه خود را از اموال باقی مانده مطالبه کند و قبل از تقسیم مال باید مهریه خانم پرداخت شود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی