;
پارکینگ

سلام یکی از همسایه ها به دلیل اینکه پارکینگ ندارد ماشینش را در جای پارک من پارک میکند خیلی تذکر دادم ولی فایده ای نداشته چکار کنم ؟

04 اردیبهشت 1399 84

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی