توهین رئیس سازمان به کارمند زیر دست چگونه پگیری کنم؟

باسلام آیا وقتی یک رئیس دولتی به کارگر تحت فرمان خود به صورت تلفنی توهین کند کارگر بیجاره چطور میتونه پیگیری کنه چون نه شاهدی هست نه حرفهایش ضبط شده ؟به کجا میتواند گزارش کند به عوامل حراست و بازرسی اون اداره یا دادگستری لطفا راهنمایی کنید متشکرم

12 اسفند 1398 49

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی