توهین رئیس سازمان به کارمند زیر دست چگونه پگیری کنم؟

باسلام آیا وقتی یک رئیس دولتی به کارگر تحت فرمان خود به صورت تلفنی توهین کند کارگر بیجاره چطور میتونه پیگیری کنه چون نه شاهدی هست نه حرفهایش ضبط شده ؟به کجا میتواند گزارش کند به عوامل حراست و بازرسی اون اداره یا دادگستری لطفا راهنمایی کنید متشکرم

12 اسفند 1398 144

سلام درود
شما می توانید از طریق طرح شکایت کیفری در دادسرای محل وقع جرم اقدام کرده و برای اثبات ادعای خود باید ادله کیفری را به دادگاه ارائه دهید در غیر این صورت نمی توانید ادعای خود را اثبات نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی