آیا در صورت پشت نویسی چک حامل مسئولیتی دارم؟

سلام من از کسی مبلغی طلب داشتم که بهم چک داد الان منم به شخصی که بدهکار بودم بهش میخوام همین چک را بدم و پشتشو امضا کنم میخوام ببینم بازم من مسئولم ؟

04 اردیبهشت 1399 71

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی