همسرم توهین و افترا به من نسبت می دهد چگونه اقدام کنم؟

با سلام شوهر من دست بزن داره دائم به من تهمت و افترا میزنه آیا میتونم بخاطر تهمت و افترا ازش شکایت کنم

12 اسفند 1398 121

سلام درود با طرح شکایت نزد مقام قضایی و مراجعه به پزشکیه قانونی می توانید به اتهام ایراد صدمه بدنی در صورت وجود آثار و شهود در خصوص افترا طرح شکایت نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی