گواهینامه

سلام من بدون گواهینامه رانندگی کردم و منحر به صدمه دیدن عابر شدم ولی مقصر من نبودم ولی چون گواهینامه نداشتم مقصر من میشم ؟

04 اردیبهشت 1399 74

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی