بیمه تامین اجتماعی

سلام ببخشید طبق ماده 5 قانون تامین اجتماعی , کارخانه های شامل 5 نفر پرسنل مشمول ارائه حق بیمه نمیباشند اما بیمه از کارفرما طلب حق بیمه پرسنل حتی یک نفر را دارد. راهنمایی میکنید که کدام درست است؟

04 اردیبهشت 1399 114

با سلام
طبق قانون تامین اجتماعی، معافیت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه زیر 5 نفر، فقط 36 فعالیت مشمول این قانون هستند و سایر فعالیت ها مشمول این معافیت نیستند .
احتمالا علت عدم معافیت کارگاه مورد نظر ازسوی شعبه ، این می باشد که فعالیت آن کارگاه جزء فعالیت های فوق نیست .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی