;
بیمه تامین اجتماعی

سلام ببخشید طبق ماده 5 قانون تامین اجتماعی , کارخانه های شامل 5 نفر پرسنل مشمول ارائه حق بیمه نمیباشند اما بیمه از کارفرما طلب حق بیمه پرسنل حتی یک نفر را دارد. راهنمایی میکنید که کدام درست است؟

04 اردیبهشت 1399 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی