بیمه

سلام اگر خود کارگر به بیمه اعلام کنه که نمیخواد بیمه بشه .مورد قبول بیمه هست؟ و کارفرما دیگه مسئولیتی ندارد؟

04 اردیبهشت 1399 107

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی