قرارداد موقت کاری

سلام بنده مدتی به عنوان کارگر خط با قرارداد موقت در راه آهن مشغول به کار بودم و الان قطع همکاری کرده ام. ما برای اضافه کاری به اداره کار شکایت کردیم ولی ساعت کاری ما رو بجای ۶ساعت ( که در کارهای سخت و زیان آور قید شده ) بیشتر به کار گرفته. میخواستم بدونم، پول این یک ساعت که اضافی ما را به کار گرفتند قابل طرح در مراجع حل اختلاف هست؟

04 اردیبهشت 1399 93

با سلام
اگر مرجع تشخیص تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه قانون تامین اجتماعی می باشد موضوع از زمره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بوده باشد ، بنابراین مقررات موضوع ماده ۵۲ قانون کار بر ایشان قابل تسری نیست و خواسته ایشان مبنی بر انجام اضافه کاری ( ماده ۵۹ قانون کار ) فاقد وجاهت قانونی است .
اگر مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۷۱ موضوع تبصره ماده ۵۲ قانون کار بوده باشد و کمیته استانی موضوع ماده ۱۸ این آیین نامه تعیین کننده مشاغل سخت و زیان آور بوده باشد ، مقررات موضوع مواد ۵۲ و ۶۵ قانون کار از جمله کسر ساعت کار ، برخورداری از مرخصی استحقاقی بر ایشان تسری پیدا خواهد کرد .
طبق ماده ۶۱ قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال بکار دارند ، ممنوع است و مراجع حل اختلاف نیز نمی توانند کارفرما را محکوم به پرداخت فوق العاده اضافه کاری کنند.
اگر کارفرمایان بر خلاف مقررات ماده ۶۱ قانون کار ، کارگران را وادار به انجام کار اضافی کنند مشمول جرائم و مجازات ماده ۱۷۶ قانون کار قرار میگیرند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی