بیمه و بازنشستگی

سلام و خسته نباشید پدر من خیلی جاها کار کرده بود ولی متاسفانه نتوانستیم سوابق بیمه هایش را جمع کنیم . فقط نزدیک پنج سال بیمه در تامین اجتماعی دارد ، خدمت سربازی هم رفته ( در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ ) فوت کرد . آیا میتوانیم با مراجعه به تامین اجتماعی جهت مستمری مادر و خواهرم اقدام نماییم؟

04 اردیبهشت 1399 101

با سلام طبق ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی چنانچه متوفی در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار داشته باشد( مشروط به اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد ) بازماندگان واجد شرایط دریافت مستمری خواهند بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی