بیمه بیکاری

سلام بنده سال ۸۷به صورت قراردادی به صورت قرارداری درکمیته امداد امام خمینی استخدام شدم او اسفند ۹۴ نیروی مازاد اعلام شده ولغو قراردادشدم همچنین دیوان کمیته امداد رو ملزم به پرداخت حقوق شیردهی کرد همچنین کمیته امداد بابت سنوات به ازای هر سال یک ماه پرداخت کرد ولی بیمه بیکاری به ما تعلق نگرفت .آیا میتوان کمیته امداد را به بازگشت به کار محکوم کرد. آیا تامین اجتماعی یا اداره کار میتوانند حقوق ایام بیکاری را پرداخت کنند؟

04 اردیبهشت 1399 87

با سلام
کارکنان کمیته امداد امام خمینی مشمول قانون کار نمی باشند هرگونه مطالبات خود را فقط از طریق دیوان عدالت اداری میتوانید دنبال نمایید
قانون بیمه بیکاری فقط در خصوص بیمه شدگان بخش خصوصی و مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی مجری میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی