اتباع بیگانه

سلام لطفا درباره ی وضعیت کار اتباع بیگانه در ایران توضیح دهید. و شرایط کار این افراد چگونه میشود؟

04 اردیبهشت 1399 63

با سلام
طبق ماده 120 قانون کار اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند . لذا اتباع بیگانه فاقد روادید کار و پروانه کار از شمول قانون کار خارج و مزایای مربوط به تامین اجتماعی به آن ها تعلق نمی گیرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی