بدهی به تامین اجتماعی

سلام خدمت شما بنده یک شرکتی را خریداری نموده ام بعد از خرید شرکت متوجه شدم که شرکت خریداری شده دارای بدهی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی میباشد حال آیا این بدهی را اینجانب خریدار باید پرداخت کنم یا فروشنده شرکت ؟؟؟؟

04 اردیبهشت 1399 80

با سلام
طبق ماده 37 قانون تامین اجتماعی انتقال گیرنده کارگاه یا شرکت مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی حق بیمه را از انتقال دهنده مطالبه کند در غیر این صورت انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو متضامنءا مسول پرداخت بدهی خواهند بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی