بیمه مستمری

سلام ببخشید آیا خانواده کارگر متوفی که بیمه نشده، می‌توانند مستمری دریافت کنند؟

04 اردیبهشت 1399 105

باسلام
اگر کارگر بیمه شده‌ای در محل کار فوت کند، تکلیف تامین اجتماعی اینچنین خواهد بود :
اگر فوت ناشی از کار باشد، فرد به هیچ سابقه بیمه پردازی نیاز ندارد و حتی اگر در روز اول کار، حادثه‌ منجر به فوت رخ دهد، تمام حقوق به خانواده پرداخت می‌شود.
اما اگر کارگری در اثر بیماری فوت کند، نیاز است در ۱۰ سال آخر عمر، حداقل یک سال و در سال آخر هم ۹۰ روز سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد. این دو شرط باید برقرار باشد تا سازمان تامین اجتماعی بتواند به بازماندگان مستمری بپردازد.
اگر کارفرما، کارگر را بیمه نکرده باشد، بازماندگان باید با اسناد و مدارک به شعبه رفته و به واحد نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی مراجعه کنند و تقاضای بخشنامه ماده ۵۳۹ را بدهند. اگر مدارک احراز شد، حقوق پرداخت میشود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی