حق اولاد

من در یک شرکت خصوصی کار میکنم و دختر دانشجو دارم که اشتغال به تحصیل دارن اما شرکت حق اولاد ایشون رو قطع کردند و من قبلا جایی خوندم که تا وقتی ایشون اشتغال به تحصیل دارن نباید قطع شود در این خصوص راهنماییم کنید لطفا .

04 اردیبهشت 1399 124

با سلام باید گفت که بله درست است حق اولاد به فرزند دختر تا زمانی که ایشون اشتغال به تحصیل دارن و شاغل نشده باشند یا ازدواج نکرده باشند تعلق میگیرد.
اگر کارفرما از پرداخت این حق قانونی خودداری نماید ، کارگر می تواند جهت استیفای این حق قانونی، به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه نموده و دادخواست تقدیم کند، ضمنا دریافت این حق قانونی مشمول مرور زمان نمی شود و کارگران می توانند حتی بعد از قطع همکاری( یا بازنشستگی ) نیز جهت مطالبه این حق قانونی اقدام نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی