قرارداد کاری سربازان

سلام ببخشید من سرباز هستم خواستم بپرسم در دوره ی نظام وظیفه قرارداد کاریم به چه صورت خواهد بود؟

04 اردیبهشت 1399 110

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی