حق فسخ در قرارداد

اگر قراردادی برای مدت موقتی منعقد شود ایا برای طرفین حق فسخ وجود داره ؟ و رسیدگی به اختلافات و این قراداد ها در صلاحیت کدام دادگاه هست لطفا راهنماییم کنید .

04 اردیبهشت 1399 139

سلام طبق ماده ی 25 قانون کار هرگاه قراردادی برای مدت موقتی و یا برای انجام کار معینی منعقد شود هیچ یک از طرفین حق فسخ ان را نخواهد داشت .
و رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد ها در صلاحیت هیئات های تشخیص و حل اختلاف است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی