خاتمه قرارداد کاری

سلام درصورتی که خاتمه قرارداد کاری به دلیل کارافتادگی یا بازنشستگی کارگر باشد پرداخت حق و حقوق او به چه صورت خواهد بود ؟

04 اردیبهشت 1399 124

با سلام
طبق ماده ی 31 قانون کار
در این صورت کارفرما باید بر اساس اخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه ی خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید
این وجه علاوه بر مستمری و از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط تامین اجتماعی پرداخت میشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی