متن دادخواست شکایت کارگر از کارفرما

با سلام و خسته نباشید دادخواست شکایت کارگر از کارفرما باید حاوی چه مواردی باشد؟

04 اردیبهشت 1399 142

با سلام
1.نام و نام خانوادگی و اقامت خوانده
2.موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد
3.امضا یا اثر انگشت خواهان
در صورتی هم که دادخواست توسط نماینده ی خواهان(اعم از وکیل دادگستری و یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد لازم است اولا مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و همچنین سند مثبت نمایندگی او نیز به دادخواست پیوست گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی