;
سنوات

با سلام خدمت شما اگر کارگری با میل خود ترک کار کند آیا می تواند سنوات پرداخت نشده را مطالبه کند؟

04 اردیبهشت 1399 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی