اقدام جهت دریافت گرید برای شرکت ساختمانی چگونه اقدام کنم؟

سلام برای شرکت ساختمانی که دارم میخوام گرید ۵ بگیرم چکار کنم ؟ الان سابقه کاری درستی ندارم ۶ ماه تامین اجتماعی مرتبط دارم ولی گواهی کاری شاید تا ۲ سال هم بتونم بگیرم

12 اسفند 1398 216

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی