بیمه

سلام اینجانب با یک شرکت تولیدی قرارداد کاری منعقد نموده ام ودرحال حاظر 12 سال سابقه کار دارم در زمان انعقاد قرارداد با کارفرما توافق کتبی کردیم که بیمه من به تامین اجتماعی پرداخت نشود حال با توجه به بیماری بچه ام پی به اشتباه خود برده ام حال چه کاری میتوانم انجام دهم خواهشا بنده را راهنمایی کنید؟؟؟؟

04 اردیبهشت 1399 89

با سلام
طبق بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی که آذعان میدارد افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد با حقوق کار می کنند می بایست کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت بیمه آنها پرداخت گردد و این که از وظایف تامین اجتماعی گسترش انواع بیمه نامه های اجتماعی می باشد و توافق حاصله بین کارگر و کارفرمایی خلاف قواعد آمره مقررات تامین اجتماعی بوده و قابل مصالحه و سازش نیست و موجب تضییع حقوق کارگر میگردد لذا توافق عدم پرداخت بیمه محکوم به رد و باطل می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی