شکایت از کارفرما

سلام من از کار فرما شکایت کردم بابت حقوق ومزایا وتونستم اون را محکوم به پرداخت نوزده میلیون تومان کنم والان حکم توقیف اموال را گرفتم 1کار فرما 51 درصد از سهام محل کار را دارد وهمه هزینه ها وپرداختها وپرداخت حقوق باکار فرماست و2ماشینش هم به نام ایران خودرو است .من چطور میتونم توقیف اموال را اجرا کنم وبه پولم برسم و چطور میتوانم حکم جلب بگیرم؟

04 اردیبهشت 1399 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی