تصادف

اگر بدون داشتن گواهینامه منجر به تصادف شدم مقصر هستم؟

04 اردیبهشت 1399 52

با سلام
نداشتن گواهینامه سبب این مورد نخواهد بود که صد درصد شما مقصر هستید و بر استس مقررات مقصر مشخص خواهد شد
و شما بابت نداشتن گواهینامه جرم صورت داده و با معرفی شما به دادسرا شما بابت این موضوع جریمه خواهید شد
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی