ازدواج

بنده پارسال عقد کردم ولی بنا به دلائلی جدا شدیم و کار به ازدواج نکشید، کلیه حق و حقوق قانونی ایشون رو بصورت نصف پرداخت کردم ، ولی بعداً متوجه شدم که اشتباه کردم نباید اینکار رو انجام میدادم ، چون در زمانی که اون خانم در نکاح بنده بوده با شخصی دیگر در ارتباط بوده و علت جدایی هم همین بود ، آیا بنده میتونم اون حق و حقوقی که بهش دادم ازش پس بگیرم؟

04 اردیبهشت 1399 62
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی