مجرم؟

اگر ی طلبکار یک ونیم میلیون تومن از یکی بخواد و بیاد در خونش آبرو ریزی دربیاره که پول منا بده و داد و بیداد تو همسایه ها راه بندازه این حرکتش جرم محسوب میشه ؟ میشه وقتی اومد در خونه زنگ زد به ۱۱۰ ؟

04 اردیبهشت 1399 193

باسلام؛ طلبکار برای مطالبه طلب خود باید از طریق قانونی اقدام کند و هرگونه رفتار توهین آمیز مانند آنچه شما توصیف کردید در قالب توهین جرم محسوب شده و در صورت شکایت و اثبات اتهام به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی