;
ملکی

خانه مسکن مهر خریده‌ام و آن را قولنامه کردم، تنها سند ما وام خانه است، مشخصات خانه که با مشاعات باشد را از آن‌ها نگرفته‌ام، بعدها به مشکل برمی‌خورم؟

04 اردیبهشت 1399 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی