اجاره منزل

سلام آپارتمانی را اجاره دادم و‌متاسفانه مستاجر. چند ماهه که اجا ه نمیده و از پول پیش آن بدهی بیشتر شده چکار کنم

04 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی