روابط صیغه

ایا شخصی خانمی را که خود مدعی به طلاق بوده را بصورت زبانی خودش صیغه کند و بعد از مدتی متوجه دروغ زن شود ؛! ( زن صیغه پنج ساله شخص دیگری بوده) ایا قانون مرد را مواخذه و یا متهم میکند؟ ایا مرد میتواند به عنوان شهادت علیه زنی که این کار را در قبال مرد اول که به دادگاه برود؟

05 اردیبهشت 1399 66
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی