;
روابط صیغه

ایا شخصی خانمی را که خود مدعی به طلاق بوده را بصورت زبانی خودش صیغه کند و بعد از مدتی متوجه دروغ زن شود ؛! ( زن صیغه پنج ساله شخص دیگری بوده) ایا قانون مرد را مواخذه و یا متهم میکند؟ ایا مرد میتواند به عنوان شهادت علیه زنی که این کار را در قبال مرد اول که به دادگاه برود؟

05 اردیبهشت 1399 30

با سلام
وفق مواد 1050و 1051 قانون مدنی،هر کس زن شوهردار را بدون علم به وجود عُلقِه‌ی زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند و نزدیکی واقع شود، عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبّد می‌شود و در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی