چگونه برای زمین کشاورزی تقاضای تنظیم سند کنم؟

با سلام؛ بنده یک قطه زمین کشاورزی دارم که یک جاده بین شهری از وسط زمین کشاورزی بنده رد شده؛ این زمین به صورت وراثتی است و تا کنون اقدام به ثبت سند نکردیم برای اثبات مالکیت چه باید کرد؟

12 اسفند 1398 57

سلام
اسناد مزروعی معمولا مشاعی و دارای بنچاق کل پلاک هستند و قطعا در قانون اصلاحات اراضی به سهم تقسیم شده اند و نام زارع در اداره امور اراضی جهاد کشاورزی موجود است شما با توجه به مدارک ملک می توانید از طریق اداره ثبت تقاضای سند سهم الارث نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی