ملزم کردن وکیل برای انجام و پیگیری های لازم در پرونده

سلام . برای اینکه وکیل را ملزم به انجام و پیگیری مورد وکالت کنم چه کار می تونم انجام بدهم ؟؟ آیا به نظر شما براشون اظهار نامه بفرستم ؟ اگر اظهارنامه بفرستم و ایشان مورد وکالت را باز هم انجام نداد ، چه کار می تونم انجام دهم ؟؟؟ ممنون

05 اردیبهشت 1399 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی