شکایت مجدد مدرک جدید

بنده در دادگاه بدوی و تجدید نظر رای به ضررم صادر و بی حقی بنده را صادر نموده اند. در صورت پیدا نمودن مدرک جدید تا چه مدت پس از صدور رای تجدید نظر می توانم مجدد شکایت کنم . با تشکر فراوان از شما

06 اردیبهشت 1399 47

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی