صادرات در مالیات ارزش افزوده

صادرات در قانون مالیات بر ارزش افزوده چگونه است ؟

07 اردیبهشت 1399 94

با سلام
به صورت صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق ازاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه ی اقتصادی می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی