افراد مشمول مالیات

سلام چه اشخاصی شامل پرداخت مالیات مستقیم هستند؟ میشه راهنمایی کنید لطفا

07 اردیبهشت 1399 119

با سلام
الف)کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال و املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم
ب)هرشخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه در امدهایی در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید
ج)هرشخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به تمام در امدهایی که در ایران تحصیل میکند
د)هرشخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درامدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید
ه) هرشخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی)
نسبت به درامدهایی که در ایران تحصیل میکند و همچنین نسبت به درامدهایی که بابت واگذاری امتیازات به سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل میکند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی