مالیات بر املاک

سلام ببخشید اگر مالک خانه یا اپارتمان مسکونی، ان را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه ی سازمانی که کارفرمایش در اخیار او قرار داده است استفاده کند احتساب درامد و پرداخت مالیات چگونه خواهد بود؟

07 اردیبهشت 1399 119

با سلام
طبق ماده ی 55 مالیات بر درامد املاک قانون مالیات های مستقیم در احتساب درامد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر میشود یا برای محاسبه ی مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی