مالیات افراد چند شغله

سلام در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد مالیات آو به چه صورت میباشد؟

07 اردیبهشت 1399 84

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی