مالیات افراد چند شغله

سلام در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد مالیات آو به چه صورت میباشد؟

07 اردیبهشت 1399 108

با سلام
طبق تبصره ی 2 ماده ی 101 قانون مالیات های مستقیم مجموع درامد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده ی 131 این قانون میباشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی