منافع مالی

سلام در صورتی که منافع مالی بطور دائم و موقت بطور بلاعوض به کسی واگذار شود وضعیت به چه صورت خواهد بود ؟

07 اردیبهشت 1399 77

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی