مالیات حمل و نقل برون شهری

سلام ببخشید اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مينمايند نحوه ی محاسبه ی مالیاتشان چگونا خواهد بود؟

07 اردیبهشت 1399 124

سلام ببخشید اشخاصي كه مبادرت به حمل و
با سلام
طبق بند الف ماده ی 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده مكلفند پنج درصد (5 (%بهاي بليط
موضوع بند (الف) ماده (43 (اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد،
به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا
پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی