شراکت در ملک

سوال من در مورد این است که دو فرد یه ملک مسکونی را به صورت شراکتی دارند. معافیت 150 متری و 200 متری که در تبصره 11 ماده 53 گفته شده چگونه برای اینها لحاظ می گردد. اول در نظر بگیرید دو نفر کلا همین یک ملک را دارند. دوم اگر شخص الف ملکی با متراژ 100 متر مفید در تهران به اجاره داده بود و ملکی دیگر را با شخص به به صورت شراکتی به اجاره دادند که متراژ آن 300 متر و 3 دانگ از ان برای شخص الف و ملک مسکونی در تهران است. در این صورت 100 متر اول برای شخص الف معاف است ولی 50 متر از معافیت باقی می ماند این 50 متر در خانه دوم که به صورت شراکتی بوده چگونه لحاظ می شود؟

07 اردیبهشت 1399 116

با سلام
در این خصوص باید بگم که در تهران اجاره واحد مسکونی تا 150 متر معاف از مالیات هست و در مورد شما تا حد نصاب 150 متر معاف از مالیات هستید ولی اضافه بر آن را باید مالیات بدهید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی