چه مواردی شامل جرم مالیاتی محسوب می شود ؟

سلام ببخشید چه مواردی جرم مالیاتی محسوب میشوند ؟و مجازات ان چگونه خواهد بود ؟

07 اردیبهشت 1399 151

با سلام
طبق ماده ی 247 قانون مالیات بر ارزش افزوده
1.تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به ان
2.اخفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از ان
3.ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود با اشخاص ثالث در اجرای ماده ی 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با اقدامشان
4.عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال ان به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی تعیین شده
5.تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6.خودداری از انجام تکلیف قانونی در مورد تنظیم و تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی حاوی اطلاعات درامدی و هزینه در سه سال متوالی
7.استفاده از کارت بازرگانی اشخاص غیر به منظور قرار مالیاتی
و همچنین مجازات مرتکبین این جرم به حبس درجه 6 محکوم خواهند شد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی