07 اردیبهشت 1399

مالیات

دسته بندی : مالیاتی | سایر دعاوی
حمیده سلیمی
وکیل پایه یک دادگستری
سوال کاربر :

با سلام ببخشید مالیات علی الحساب مراکز درمانی چگونه است ؟

پاسخ وکیل پایه یک دادگستری :

با سلام بیمارستانها و مراکز درمانی درقالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند. 2- صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی مربوط به دفاتر ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی ( مکانیزه ) و دستی ونمونه اظهارنامه مالیاتی ونیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6  بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند. 3- بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی  اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند. شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات به نحوه ذیل می باشد 1- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرار داد مشارکت تنظیم گردیده باشد  در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرار داد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود.   2- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرار داد خدمات پزشکی   در مورد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، هزینه خدمات ارائه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد. 3- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم (حقوق بگیران) در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم ( حقوق بگیر) ، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود. 4- سایر درآمد های بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی  سایر درآمد های بیمارستانها شامل درآمد کترینگ ، هتلینگ ، آزمایشگاه و داروخانه  و سایر بخشهای خدماتی  و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمد های مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات  به صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد ، درآمدهای  مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

اگر نیاز به مشاوره بیشتر با حمیده سلیمی دارید کلیک کنید

ایکون ترازو

سوالات حقوقی مشابه

01 اردیبهشت 1403
وکیل پایه یک دادگستری

مالیات بر ارث

سلام اگر یکی از وراث بعد از مرگ پدر بخواهد یکی از اموال پدر مانند ماشی...

14 فروردین 1403
وکیل پایه یک دادگستری

راهکار قانونی در فرض سوال

سلام عرض ادب
من جایی حسابداری کار کردم که چک اون شخصو میبردم بانک البت...

14 فروردین 1403
وکیل پایه یک دادگستری

بدهی مالیاتی مال منقول در معاملات

سلام من یماشین نیسان وانت خریدم و کالت گرفتم و بعد فروختم
خریدار پلا...

12 فروردین 1403
وکیل پایه یک دادگستری

پرداخت مالیات خودرو

سلام وقت شما بخیر باشه
سال نو مبارک شما و دوستان
جسارتاً سوالی داشتم ر...

سلام، من حمیده سلیمی هستم وکیل پایه یک دادگستری حقوقی. در صورتیکه نیاز به مشاوره با من داشتی می تونی خدمت مشاوره تلفنی رو انتخاب کنی .

آخرین وضعیت آنلاین:
آنلاین در 2 سال پیش
حمیده-سلیمی
حمیده سلیمی ۰.۱ وکیل پایه یک دادگستری رزرو مشاوره
خدمت ارائه شده 91
هزینه مشاوره 99,000
امتیاز کاربران به وکیل 5/5