مالیات دهداریها

مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها پرداخت میشود به چه صورت است؟

07 اردیبهشت 1399 76

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی